Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
AIRPORT 2 : ji [chang;chang]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

flight attendant

  yin [hang;hang;heng;xing] li [lu:;shuai]

  dian ti

  [kong;kong] [fu;fu] [yuan;yun;yun]

  shang dian

  Half-n-half Clue
 

2.

weigh

  hai guan guan [yuan;yun;yun]

  [hang;hang;heng;xing] li jia

  peng [diao;tiao]

  [chen;cheng;cheng]

  Half-n-half Clue
 

3.

customs clearance

  hang [kong;kong] qi

  jin qian

  fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]

  chu kou [jie;jie] guan

  Half-n-half Clue
 

4.

baggage limit

  kai ken

  chu kou [jie;jie] guan

  zao can

  [hang;hang;heng;xing] li ji xian

  Half-n-half Clue
 

5.

number

  [hang;hang;heng;xing] li [che;ju]

  [chen;cheng;cheng]

  su [shi;si] zhu yi zhe

  [shu;shu;shuo] zi

  Half-n-half Clue
 

6.

cuisine

  [chen;cheng;cheng]

  huo bi

  dian ti

  peng [diao;tiao]

  Half-n-half Clue
 

7.

dinner

  hai guan guan [yuan;yun;yun]

  su [shi;si] zhu yi zhe

  mian bao dian xin dian

  wan can

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-