Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
ANIMALS 2 : dong wu

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

hyena

  hai li

  lie gou

  niu

  xi niu

  Half-n-half Clue
 

2.

koala

  feng yin

  lu: zi

  kao [la]

  niu tou quan

  Half-n-half Clue
 

3.

bat

  bian fu

  hai tun

  jing yu

  ling yang

  Half-n-half Clue
 

4.

mare

  mu ma

  lie bao

  ye tu

  hai tun

  Half-n-half Clue
 

5.

seal

  lu: zi

  xun lu

  niu tou quan

  feng yin

  Half-n-half Clue
 

6.

cheetah

  hao zhu

  bao

  lie bao

  dai shu

  Half-n-half Clue
 

7.

toad

  bian fu

  jing yu

  chan chu

  bei ji xiong

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-