Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
ANIMALS - AQUATIC : dong wu -shui sheng

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

sea urchin

  [wu;wu] [gui;jun;qiu]

  hai dan

  hai tun

  feng yin

  Half-n-half Clue
 

2.

otter

  shui ta

  mu li

  dan cai

  jing yu

  Half-n-half Clue
 

3.

clam

  feng yin

  [ge;ha] li

  hai niu

  hai dan

  Half-n-half Clue
 

4.

turtle

  hai dan

  long [xia;ha]

  [wu;wu] [gui;jun;qiu]

  zhang yu

  Half-n-half Clue
 

5.

crab

  dan cai

  hai tun

  pang xie

  [ge;ha] li

  Half-n-half Clue
 

6.

mussel

  jing yu

  shui ta

  sha yu

  dan cai

  Half-n-half Clue
 

7.

jellyfish

  man yu

  hai niu

  shui mu

  zhang yu

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-