Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BICYCLE : zi [hang;hang;heng;xing] [che;ju]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

inner tube

  [ba;ba] shou

  nei tai

  jiao;jue] [deng;deng]

  wei zi

  Half-n-half Clue
 

2.

cable

  hua [xing;hang;hang;heng;] [che;ju]

  nei tai

  beng pu

  lan sheng

  Half-n-half Clue
 

3.

scooter

  hua [xing;hang;hang;heng;] [che;ju]

  [ma;mo] tuo [che;ju]

  [pai;pai] qi guan

  lun fu

  Half-n-half Clue
 

4.

spoke

  lun fu

  [ba;ba] shou

  kou lian chi lun

  shou [sha;cha] [che;ju]

  Half-n-half Clue
 

5.

lock

  zha

  kui jia

  suo

  [pai;pai] qi guan

  Half-n-half Clue
 

6.

chain

  shou [sha;cha] [che;ju]

  lian zi

  zha

  [ba;ba] shou

  Half-n-half Clue
 

7.

tricycle

  san lun [che;ju]

  wei zi

  lian zi

  zha

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-