Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BUSINESS 1 : shi wu

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

purchase

  gou mai

  ying li

  [jia;jie;jie] [ge;ge]

  shi [chang;chang]

  Half-n-half Clue
 

2.

expenses

  fei yong

  jin kou

  shou ru

  xiao shou

  Half-n-half Clue
 

3.

production

  ying li

  jin kou

  [jia;jie;jie] [ge;ge]

  sheng chan

  Half-n-half Clue
 

4.

management

  xiao shou

  jin kou

  tou zi

  guan li

  Half-n-half Clue
 

5.

supplies

  shou ru

  [gong;gong] [ying;ying]

  jin kou

  xin shui

  Half-n-half Clue
 

6.

revenue

  fei yong

  shou zhi

  tou zi

  xin shui

  Half-n-half Clue
 

7.

sales

  chu kou

  jin kou

  ying li

  xiao shou

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-