Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CAMPING : ye ying

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

lantern

  deng [long;long]

  qiao bi

  sen lin

  xian jing

  Half-n-half Clue
 

2.

basket

  lan zi

  [bei;bei] bao

  deng

  [ge;ge] [shan;zha]

  Half-n-half Clue
 

3.

firewood

  ying huo

  sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]

  shui dai

  μ chai

  Half-n-half Clue
 

4.

forest ranger

  deng

  [gou;gou] zi

  sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]

  bu yu wang

  Half-n-half Clue
 

5.

camp bed

  ying huo

  sheng suo

  [hang;hang;heng;xing] jun chuang

  μ chai

  Half-n-half Clue
 

6.

backpack

  xiao chuan

  [bei;bei] bao

  yu [gou;gou] zi

  shui dai

  Half-n-half Clue
 

7.

grill

  [ge;ge] [shan;zha]

  shou dian

  [lou;lu] ying [che;ju]

  zhen ying

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-