Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CHRISTMAS 2 : sheng dan [jie;jie]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

wreath

  shan liang jin [shu;zhu] [pian;pian]

  guang

  hua [juan;juan;quan]

  [yan;yin] cong

  Half-n-half Clue
 

2.

chimney

  shan liang jin [shu;zhu] [pian;pian]

  ji [jie;jie]

  xue

  [yan;yin] cong

  Half-n-half Clue
 

3.

ribbon

  ji [jie;jie]

  xue qiu

  si dai

  zhuang shi pin

  Half-n-half Clue
 

4.

Santa Claus

  sheng dan lao ren

  guang

  [da;dai] dai

  xue qiu

  Half-n-half Clue
 

5.

sack

  xue

  wan ju

  guang

  [da;dai] dai

  Half-n-half Clue
 

6.

ornament

  sheng dan lao ren

  shan liang jin [shu;zhu] [pian;pian]

  zhuang shi pin

  xue

  Half-n-half Clue
 

7.

season

  ji [jie;jie]

  si dai

  sleigh

  xue qiu

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-