Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
FLOWERS 1 : kai hua

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

lily

  [bai;bo] [ge;he]

  chu ju

  [hui;kuai] kai [la;lan] [se;shai] zhong xing hua [de;di;di] cao

  [shang;shang] sheng [le;liao;liao]

  Half-n-half Clue
 

2.

violet

  [he;he] hua

  xiang ri kui

  zi [luo;luo;luo] lan [se;shai]

  lan hua

  Half-n-half Clue
 

3.

daisy

  yu jin xiang

  chu ju

  zi [luo;luo;luo] lan [se;shai]

  [he;he] hua

  Half-n-half Clue
 

4.

lavender

  chu ju

  dan zi [se;shai]

  [mo;wan] shou ju

  yu jin xiang

  Half-n-half Clue
 

5.

tulip

  zi [luo;luo;luo] lan [se;shai]

  yu jin xiang

  [he;he] hua

  chu ju

  Half-n-half Clue
 

6.

water lily

  lan hua

  [he;he] hua

  chu ju

  dan zi [se;shai]

  Half-n-half Clue
 

7.

sunflower

  xiang ri kui

  [he;he] hua

  yu jin xiang

  lan hua

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-