Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
HERBS : cao ben

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

dill

  peng hao

  [da;dai] suan

  [shi;shi] luo

  she xiang cao

  Half-n-half Clue
 

2.

celery

  qin cai

  jiang

  [he;he] lan qin

  mo [jia;jiao;jue] lan

  Half-n-half Clue
 

3.

chives

  jiang

  long gao

  [bao;bo;bo] he

  xiang cong

  Half-n-half Clue
 

4.

rosemary

  mi die xiang

  she xiang cao

  [he;he] lan qin

  [da;dai] suan

  Half-n-half Clue
 

5.

tarragon

  [bao;bo;bo] he

  shan [luo;luo;luo] [bo;bu]

  //ENGLISH

  long gao

  Half-n-half Clue
 

6.

chervil

  [da;dai] suan

  xiang cai

  shan [luo;luo;luo] [bo;bu]

  mo [jia;jiao;jue] lan

  Half-n-half Clue
 

7.

//ENGLISH

  xiang cai

  [bao;bo;bo] he

  [da;dai] suan

  //ENGLISH

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-