Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
HOBBIES : ai [hao;hao]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

photography

  yan [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  she ying

  [cong;cong] shi yuan yi

  peng [diao;tiao]

  Half-n-half Clue
 

2.

dominoes

  [pao;pao] bu

  hui hua

  ye ying

  duo mi nuo

  Half-n-half Clue
 

3.

darts

  jian

  yuan zu

  wu dao

  [da;dai] li [dan;shi]

  Half-n-half Clue
 

4.

mountaineering

  qi qiao ban

  yu

  mountaineering

  [pao;pao] bu

  Half-n-half Clue
 

5.

marbles

  yan [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  [da;dai] li [dan;shi]

  peng [diao;tiao]

  mountaineering

  Half-n-half Clue
 

6.

cooking

  duo mi nuo

  peng [diao;tiao]

  yan [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  yuan zu

  Half-n-half Clue
 

7.

crossword

  zong [heng;heng] tian zi [mei;mi]

  peng [diao;tiao]

  [cong;cong] shi yuan yi

  she ying

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-