Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
KITCHEN UTENSILS : chu fang qi wu

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

spoon

  li qi

  [chi;shi] zi

  //ENGLISH

  pan ,ban cai

  Half-n-half Clue
 

2.

teapot

  jian guo

  cha hu

  [cha;cha;cha;cha] zi

  //ENGLISH

  Half-n-half Clue
 

3.

cutlery

  li qi

  bei zi

  cha die

  shui hu

  Half-n-half Clue
 

4.

coffeepot

  ping [de;di] shen guo

  shui guan

  [ga;ka] fei hu

  pan ,ban cai

  Half-n-half Clue
 

5.

crockery

  ping [de;di] shen guo

  [tao;yao] qi

  lu: guo

  [chi;shi] zi

  Half-n-half Clue
 

6.

//ENGLISH

  [cha;cha;cha;cha] zi

  //ENGLISH

  li qi

  lu: guo

  Half-n-half Clue
 

7.

fork

  [biao;shao] zi

  bei zi

  [ga;ka] fei hu

  [cha;cha;cha;cha] zi

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-