Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
LANGUAGES 2 : [yu;yu] yan

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

Swahili

  si [wa;wa] xi li [yu;yu]

  ri [yu;yu]

  dan mai [yu;yu]

  fen lan [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

2.

Polish

  jie ke [yu;yu]

  bo lan [yu;yu]

  bo si [yu;yu]

  dan mai [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

3.

Romanian

  ma lai [yu;yu]

  dan mai [yu;yu]

  han [yu;yu]

  [luo;luo;luo] ma ni ya [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

4.

Turkish

  [luo;luo;luo] ma ni ya [yu;yu]

  si [wa;wa] xi li [yu;yu]

  nuo wei [yu;yu]

  tu er [ji;qi]

  Half-n-half Clue
 

5.

Irish

  bo lan [yu;yu]

  ri [yu;yu]

  ai er lan [yu;yu]

  han [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

6.

Japanese

  ri [yu;yu]

  xiong ya li [yu;yu]

  han [yu;yu]

  si [wa;wa] xi li [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

7.

Hungarian

  xiong ya li [yu;yu]

  bo si [yu;yu]

  fen lan [yu;yu]

  ma lai [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-