Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
LIVING ROOM 1 : ke ting

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

curtains

  bi lu

  [de;di] tan

  wei mu

  fu shou [yi;yi] zi

  Half-n-half Clue
 

2.

sofa

  fu shou [yi;yi] zi

  [sha;sha] [fa;fa]

  dian hua

  shu chu

  Half-n-half Clue
 

3.

television set

  zuo dian

  dian hua

  deng

  dian shi ji

  Half-n-half Clue
 

4.

lamp

  dian shi ji

  dian hua

  deng

  [zhong;zhong] xin zhuo

  Half-n-half Clue
 

5.

telephone

  [yi;yi] zi

  deng

  [jia;jia;jie] ju

  dian hua

  Half-n-half Clue
 

6.

cushion

  [zhong;zhong] xin zhuo

  [jia;jia;jie] ju

  zuo dian

  dian hua

  Half-n-half Clue
 

7.

bookcase

  [sha;sha] [fa;fa]

  fu shou [yi;yi] zi

  shu chu

  wei mu

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-