Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
MEDICAL STUDIES : yi liao [yan;yan] jiu

Quiz : Translate the following word(s) into English
Quiz : fan yi yi xia ci [cong;cong] ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

feng shi bing xue

  gerontology

  psychology

  rheumatology

  nephrology

  Half-n-half Clue
 

2.

nei [fen;fen] [bi;mi] xue

  pediatrics, paediatrics

  gerontology

  dentistry

  endocrinology

  Half-n-half Clue
 

3.

ya ke

  psychiatry

  oncology

  dentistry

  radiology

  Half-n-half Clue
 

4.

xin li xue

  surgery

  psychology

  rheumatology

  physiology

  Half-n-half Clue
 

5.

lao ren yi xue

  surgery

  psychology

  gerontology

  obstetrics

  Half-n-half Clue
 

6.

fang she xue

  neurology

  cardiology

  radiology

  psychiatry

  Half-n-half Clue
 

7.

jing shen bing xue

  neurology

  physiotherapy

  psychiatry

  surgery

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-