Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
REPTILES : pa [hang;hang;heng;xing] dong wu

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

rattlesnake

  e yu

  yan jing [she;yi]

  bian [se;shai] xi yi

  xiang [wei;yi] [she;yi]

  Half-n-half Clue
 

2.

snake

  [she;yi]

  xiang [wei;yi] [she;yi]

  bian [se;shai] xi yi

  ξ yi

  Half-n-half Clue
 

3.

viper

  yan jing [she;yi]

  python

  cao [gui;jun;qiu]

  [she;yi] xie

  Half-n-half Clue
 

4.

python

  yan jing [she;yi]

  [wu;wu] [gui;jun;qiu]

  bian [se;shai] xi yi

  python

  Half-n-half Clue
 

5.

tortoise

  ξ yi

  yan jing [she;yi]

  [she;yi]

  cao [gui;jun;qiu]

  Half-n-half Clue
 

6.

turtle

  e yu

  [wu;wu] [gui;jun;qiu]

  bian [se;shai] xi yi

  ξ yi

  Half-n-half Clue
 

7.

cobra

  yan jing [she;yi]

  [she;yi] xie

  bian [se;shai] xi yi

  ξ yi

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-