Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
TOURIST - PLACES : you ren -[de;di] fang

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

amusement park

  [lou;lu] ying [de;di]

  ji [chang;chang]

  lu: dian

  you [le;yue] yuan

  Half-n-half Clue
 

2.

beach

  [ji;ji] nian bei

  lu: dian

  hai tan

  shui zu guan

  Half-n-half Clue
 

3.

exchange office

  you [le;yue] yuan

  dui huan shi

  mei [shu;zhu] hua lang

  lu: guan

  Half-n-half Clue
 

4.

hotel

  bo wu guan

  [ji;ji] nian bei

  lu: guan

  dong wu yuan

  Half-n-half Clue
 

5.

national park

  lu: dian

  guo [jia;jia;jie] gong yuan

  dui huan shi

  shui zu guan

  Half-n-half Clue
 

6.

inn

  shui zu guan

  lu: dian

  you [le;yue] yuan

  ji [chang;chang]

  Half-n-half Clue
 

7.

motel

  qi [che;ju] lu: guan

  bo wu guan

  zhu [de;di]

  guo [jia;jia;jie] gong yuan

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-