Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
WEATHER 1 : tian qi

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

sunny

  qing lang

  bing

  [you;you] wu

  duo [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

2.

rainy

  duo [yu;yu]

  [bao;bo;bo] wu

  feng [yu;yu] ru pan

  leng

  Half-n-half Clue
 

3.

cold

  leng

  [you;you] wu

  lei

  [bao;bo;bo] wu

  Half-n-half Clue
 

4.

mist

  [you;you] feng

  [bao;bo;bo] wu

  [you;you] wu

  re

  Half-n-half Clue
 

5.

hot

  chao shi

  leng

  re

  xue

  Half-n-half Clue
 

6.

foggy

  duo yun

  qing lang

  shan dian

  [you;you] wu

  Half-n-half Clue
 

7.

snow

  bing bao

  feng [yu;yu] ru pan

  leng

  xue

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-