Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5b
Numbers : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

How old are you?

  Nan ji nan pun desu ka?

  Denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Nan sai desu ka?

  Nan ji desu ka?

  Half-n-half Clue
 

2.

The convenience store is open from 7 am to 11 pm.

  Karera wa gogo shichi ji kara gozen jūichi ji made desu.

  Ichi wa gozen roku ji kara gogo jūichi ji made desu.

  konbini wa gozen shichi ji kara gogo jūichi ji made desu.

  Hanro wa gogo shichi ji kara gozen kyūji made desu.

  Half-n-half Clue
 

3.

There are fifty students in this class.

  Kono kyōshitsu ni jūgo nin gakusei desu.

  Kono kyōshitsu ni gojū nin gakusei desu.

  Kono heya ni gojū nin desu.

  Kono shitsu ni jūgo nin desu.

  Half-n-half Clue
 

4.

What is the time now?

  Ima nanji desu ka?

  Nan sai desu ka?

  Keisū wa nan ban desu ka?

  Ima nan pun desu ka?

  Half-n-half Clue
 

5.

Y a-t-il combien de jours dans une  semaine?

  Ikkagetsu ni ikutsu hi ga arimasu ka?

  Ikkagetsu ni ikutsu shū ga arimasu ka?

  Isshū ni ikutsu hi ga arimasu ka?

  Ikkanen ni ikutsu tsuki ga arimasu ka?

  Half-n-half Clue
 

6.

His daughter is thirteen years old.

  Kare no onna wa jūsan desu.

  Kanojo wa jūnen hatarikimasu.

  Kare no musume wa jūsan sai desu.

  Kanojo wa jūnen hatarikimasu.

  Half-n-half Clue
 

7.

It's 8:40 am.

  Gogo hachi ji desu.

  Gozen hachi ji yon jū pun desu.

  Gogo hachi ji yon jū pun desu.

  Gozen yon ji desu.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -