Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
ASTRONOMY : tian wen

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : ASTRONOMY

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
asteroid xiao [xing;hang] xing
小行星
小行星
astronaut yu hang [yuan]
宇航员
宇航員
astronomer tian wen xue [jia]
天文学家
天文學家
atmosphere [da;dai] qi
大气
大氣
comet hui xing
彗星
彗星
Earth [di] qiu
地球
地球
galaxy xing [xi;ji]
星系
星系
gravity [zhong;chong] li
重力
重力
light years guang nian
光年
光年
meteor fei xing
飞星
飛星
meteorite yun [dan;shi]
陨石
隕石
moon yue liang
月亮
月亮
orbit gui dao
轨道
軌道
outer space wai ceng [kong;kong] [jian;jian]
外层空间
外層空間
planet [xing;hang] xing
行星
行星
satellite wei xing
卫星
衛星
solar system tai yang [xi;ji]
太阳系
太陽系
star xing
Sun tai yang
太阳
太陽
telescope wang yuan jing
望远镜
望遠鏡
universe yu zhou
宇宙
宇宙

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : ASTRONOMY


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-