Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BEACH 1 : hai tan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BEACH 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
lifeguard jiu sheng [yuan;yun;yun]
救生员
救生員
lifejacket jiu sheng [yi;yi;yi]
救生衣
救生衣
pail tong
sand [sha;sha] zi
沙子
沙子
sand castle [sha;sha] zi cheng [bao;bu;pu;pu]
沙子城堡
沙子城堡
sea hai
sea gull hai ou
海鸥
海鷗
shell [ke;qiao]
shore an
shovel tie qiao
铁锹
鐵鍬
surfboard [chong;chong] lang ban
冲浪板
衝浪板
swim you yong
游泳
游泳
swimming trunks you yong ku
游泳裤
游泳褲
swimsuit yong zhuang
泳装
泳裝
towel mao jin
毛巾
毛巾
wave bo lang
波浪
波浪

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BEACH 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-