Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BODY - BIOLOGY : shen [ti;ti] -sheng wu

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BODY - BIOLOGY

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
blood [xie;xue] ye
血液
血液
bone [gu;gu;gu] tou
骨头
骨頭
brain nao zi
脑子
腦子
gums jiao
heart xin zang
心脏
心臟
intestines [du;du] fu
肚腑
肚腑
kidney shen zang
肾脏
腎臟
liver gan zang
肝脏
肝臟
lung fei
muscle ji rou
肌肉
肌肉
nerves shen [jing;jing]
神经
神經
skull tou [gu;gu;gu]
头骨
頭骨
spine [ji;ji] [chui;zhui]
脊椎
脊椎
stomach wei
throat hou tou
喉头
喉頭
veins jing [mai;mo]
静脉
靜脈

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BODY - BIOLOGY


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-