Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CAR 2 : qi [che;ju]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CAR 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
antenna tian xian
天线
天線
armrest fu shou
扶手
扶手
fan belt feng [shan;shan] [chuan;zhuan] dong dai
风扇传动带
風扇傳動帶
gas tank mei qi guan
煤气罐
煤氣罐
gear lever bian su [gan;gan]
变速杆
變速桿
gearbox [chuan;zhuan] dong xiang
传动箱
傳動箱
hood, bonnet chang peng ,mao zi
敞篷,帽子
敞篷,帽子
ignition ran shao
燃烧
燃燒
jack qi [chong;zhong] qi
起重器
起重器
mat ξ zi
席子
蓆子
parking light wei zhi deng
位置灯
位置燈
radiator fu she qi
幅射器
幅射器
radio shou yin ji
收音机
收音機
rear light [wei;yi] deng
尾灯
尾燈
seat wei zi
位子
位子
spare tire, spare tyre bei yong lun tai ,bei yong [de;di;di] lun tai
备用轮胎,备用的轮胎
備用輪胎,備用的輪胎
tail pipe [wei;yi] guan
尾管
尾管
trunk, boot shu [gan;gan] ,qi dong
树干,起动
樹幹,起動
turn signal [zhuai;zhuan;zhuan] wan xin [hao;hao]
转弯信号
轉彎信號
vent chu qi kong
出气孔
出氣孔
windshield wiper feng dang gua shui qi
风档刮水器
風檔颳水器

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CAR 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-