Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CLASSROOM : [jiao;jiao] shi

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CLASSROOM

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
bag dai zi
袋子
袋子
blackboard hei ban
黑板
黑板
book shu
chair [yi;yi] zi
椅子
椅子
chalk bai e
白垩
白堊
classmate [tong;tong] xue
同学
同學
crayon [la;zha] bi
蜡笔
蠟筆
desk shu zhuo
书桌
書桌
eraser xiang pi ca
橡皮擦
橡皮擦
grade deng ji
等级
等級
library tu shu guan
图书馆
圖書館
notebook bi ji ben
笔记本
筆記本
paper zhi
pen bi
pencil [qian;yan] bi
铅笔
鉛筆
pencil sharpener [qian;yan] bi dao
铅笔刀
鉛筆刀
ruler tong zhi zhe
统治者
統治者
satchel shu bao
书包
書包
school xue [jiao;xiao]
学校
學校
student xue sheng
学生
學生
teacher lao shi
老师
老師
text wen ben
文本
文本
textbook ke ben
课本
課本

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CLASSROOM


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-