Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
COMPUTER - COMMANDS : ji suan ji -ming [ling;ling;ling]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : COMPUTER - COMMANDS

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
cancel qu xiao
取消
取消
close guan bi
关闭
關閉
copy kao bei
拷贝
拷貝
cut cai jian
裁减
裁減
delete shan chu
删除
刪除
edit bian ji
编辑
編輯
exit tui chu
退出
退出
find [fa;fa] xian
发现
發現
insert cha ru wu
插入物
插入物
open kai fang
开放
開放
paste [jiang;jiang] [hu;hu;hu]
浆糊
漿糊
print yin [shua;shua] pin
印刷品
印刷品
replace ti huan
替换
替換
save bao cun
保存
保存
sort [pai;pai] xu
排序
排序

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : COMPUTER - COMMANDS


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-