Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
COMPUTER - HARDWARE : ji suan ji -ying jian

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : COMPUTER - HARDWARE

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
adaptor [kuo;shi] pei qi
适配器
適配器
battery dian chi
电池
電池
cable lan sheng
缆绳
纜繩
compact disk guang pan
光盘
光盤
floppy disk ruan pan
软盘
軟盤
hard drive ying pan
硬盘
硬盤
joystick kong zhi [gan;gan]
控制杆
控制桿
keyboard jian pan
键盘
鍵盤
monitor xian shi qi
显示器
顯示器
modem [diao;tiao] zhi [jie;jie;xie] [diao;tiao] qi
调制解调器
調制解調器
personal computer [ge;ge] ren ji suan ji
个人计算机
個人計算機
printer [da;da] yin ji
打印机
打印機
screen [bing;ping] mu
屏幕
屏幕
switch kai guan
开关
開關

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : COMPUTER - HARDWARE


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-