Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
COMPUTER - SOFTWARE : ji suan ji -ruan jian

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : COMPUTER - SOFTWARE

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
animation dong hua
动画
動畫
access [tong;tong] ru
通入
通入
bold [da;dai] dan
大胆
大膽
button an niu
按钮
按鈕
color, colour yan [se;shai] ,yan [se;shai]
颜色,颜色
顏色,顏色
data [shu;shu;shuo] [ju;ju]
数据
數據
database [shu;shu;shuo] [ju;ju] ku
数据库
數據庫
document wen jian
文件
文件
file wen jian
文件
文件
font zi [ti;ti]
字体
字體
format [ge;ge] shi
格式
格式
game bi sai
比赛
比賽
help bang zhu
帮助
幫助
icon xiang
italics xie [ti;ti] zi
斜体字
斜體字
menu cai [chan;dan;shan]
菜单
菜單
option xuan [ze;zhai]
选择
選擇
spreadsheet bao biao
报表
報表
underline [jiang;qiang;qiang] [diao;tiao]
强调
強調
view [kan;kan] fa
看法
看法

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : COMPUTER - SOFTWARE


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-