Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CONSTRUCTION : jian [zhu;zhu]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CONSTRUCTION

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
beam she xian
射线
射線
blueprints tu zhi
图纸
圖紙
board, plank ban ,ban tiao
板,板条
板,板條
brick zhuan
mason, bricklayer [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong
泥工,瓦工
泥工,瓦工
builder jian zao zhe
建造者
建造者
bulldozer tui tu ji
推土机
推土機
cement shui [ni;ni]
水泥
水泥
concrete ju [ti;ti]
具体
具體
crane qi [chong;zhong] ji
起重机
起重機
helmet, hard hat kui jia ,an quan mao
盔甲,安全帽
盔甲,安全帽
ladder ti zi
梯子
梯子
level shui ping
水平
水平
measure tape cuo shi ci dai
措施磁带
措施磁帶
pickax, pickaxe, pick axe jian chu ,[gao;hao] ,[gao;hao]
尖锄,镐,镐
尖鋤,鎬,鎬
pulley hua lun
滑轮
滑輪
rafter chuan mu
椽木
椽木
scaffolding [jia;jiao;jue] shou jia
脚手架
腳手架
shovel tie qiao
铁锹
鐵鍬
soldering iron han tie
焊铁
銲鐵
stone [dan;shi] tou
石头
石頭
wheelbarrow du lun [che;ju]
独轮车
獨輪車

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CONSTRUCTION


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-