Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
DOCTORS - SPECIALISTS : zhuan [jia;jia;jie] yi sheng -

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : DOCTORS - SPECIALISTS

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
cardiologist xin zang ke yi shi
心脏科医师
心臟科醫師
chiropodist shou zu bing yi sheng
手足病医生
手足病醫生
chiropractor an [ma;mo] yi sheng
按摩医生
按摩醫生
dentist ya yi
牙医
牙醫
dermatologist π fu bing xue [jia;jia;jie]
皮肤病学家
皮膚病學家
dietician ying yang [jia;jia;jie]
营养家
營養家
gerontologist lao ren xue [jia;jia;jie]
老人学家
老人學家
gynecologist, gynaecologist fu chan ke yi shi ,fu chan ke yi shi
妇产科医师,妇产科医师
婦產科醫師,婦產科醫師
nephrologist shen zang bing xue [jia;jia;jie]
肾脏病学家
腎臟病學家
neurologist shen [jing;jing] xue [jia;jia;jie]
神经学家
神經學家
obstetrician chan ke yi sheng
产科医生
產科醫生
oncologist ai [zheng;zheng] yi shi
癌症医师
癌症醫師
orthodontist [zheng;zheng] ya yi sheng
正牙医生
正牙醫生
orthopedist, orthopaedist [gu;gu;gu] ke yi shi ,[gu;gu;gu] ke yi shi
骨科医师,骨科医师
骨科醫師,骨科醫師
pediatrician, paediatrician er ke yi sheng ,er ke yi sheng
儿科医生,儿科医生
兒科醫生,兒科醫生
pathologist bing li xue [jia;jia;jie]
病理学家
病理學家
physician yi shi
医师
醫師
physiotherapist sheng li zhi liao shi
生理治疗师
生理治療師
psychiatrist jing shen bing yi sheng
精神病医生
精神病醫生
psychologist xin li xue [jia;jia;jie]
心理学家
心理學家
radiologist fang she xue [jia;jia;jie]
放射学家
放射學家
rheumatologist guan [jie;jie] yan yi shi
关节炎医师
關節炎醫師
surgeon wai ke yi sheng
外科医生
外科醫生
urologist [ni;niao;sui] ke yi shi
尿科医师
尿科醫師

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : DOCTORS - SPECIALISTS


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-