Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
NUMBERS : [shu;shu;shuo] zi

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : NUMBERS

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
zero ling
one yi
two er
three san
four si
five wu
six [liu;lu]
seven qi
eight [ba;ba]
nine jiu
ten shi
eleven shi yi
十一
十一
twelve shi er
十二
十二
thirteen shi san
十三
十三
fourteen shi si
十四
十四
fifteen shi wu
十五
十五
sixteen shi [liu;lu]
十六
十六
seventeen shi qi
十七
十七
eighteen shi [ba;ba]
十八
十八
nineteen shi jiu
十九
十九
twenty er shi
二十
二十
thirty san shi
三十
三十
forty si shi
四十
四十
fifty wu shi
五十
五十
sixty [liu;lu] shi
六十
六十
seventy qi shi
七十
七十
eighty [ba;ba] shi
八十
八十
ninety jiu shi
九十
九十
hundred yi [bai;bo]
一百
一百
thousand yi qian
一千
一千
million [bai;bo] [mo;wan]
百万
百萬
//ENGLISH //ENGLISH
//ENGLISH
//ENGLISH

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : NUMBERS


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-