Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
PLACES - PUBLIC 1 : [de;di] fang -gong zhong

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : PLACES - PUBLIC 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
bank yin [hang;hang;heng;xing]
银行
銀行
cafetaria cafetaria
cafetaria
cafetaria
car park ting [che;ju] [chang;chang]
停车场
停車場
church [jiao;jiao] [hui;kuai]
教会
教會
college xue yuan
学院
學院
gas station jia you zhan
加油站
加油站
hospital yi yuan
医院
醫院
library tu shu guan
图书馆
圖書館
pharmacy yao fang
药房
藥房
post office you ju
邮局
郵局
restaurant can guan
餐馆
餐館
school xue [jiao;xiao]
学校
學校
shopping center gou wu [zhong;zhong] xin
购物中心
購物中心
supermarket chao ji shi [chang;chang]
超级市场
超級市場
theatre ju yuan
剧院
劇院
university [da;dai] xue
大学
大學

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : PLACES - PUBLIC 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-