Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
WEATHER 2 : tian qi

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : WEATHER 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
below zero zai ling yi xia
在零以下
在零以下
blizzard fei xue
飞雪
飛雪
clear ming bai
明白
明白
cloud yun cai
云彩
雲彩
cool [liang;liang] kuai
凉快
涼快
deluge hong shui
洪水
洪水
dew [lou;lu] shui
露水
露水
downpour [bao;pu] [yu;yu]
暴雨
暴雨
drizzle mao mao [yu;yu]
毛毛雨
毛毛雨
drought tian han
天旱
天旱
dry [gan;gan] zao
干燥
乾燥
fog wu
freezing [jie;jie] bing
结冰
結冰
hailstorm bao [bao;pu]
雹暴
雹暴
hurricane ju feng
飓风
颶風
muggy [men;men] re
闷热
悶熱
rain [yu;yu]
rainbow cai [hong;jiang]
彩虹
彩虹
rainy season [yu;yu] ji
雨季
雨季
snowstorm [bao;pu] feng xue
暴风雪
暴風雪
storm feng [bao;pu]
风暴
風暴
tempest [bao;pu] feng [yu;yu]
暴风雨
暴風雨
thunderstorm lei [bao;pu]
雷暴
雷暴
tornado long [juan;juan] feng
龙卷风
龍捲風
typhoon [tai;tai] feng
台风
颱風
warm wen nuan
温暖
溫暖
weather forecast tian qi yu bao
天气预报
天氣預報
wet shi
湿
whirlwind [xuan;xuan] feng
旋风
旋風
wind feng

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : WEATHER 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-