Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Simplified) > Print Preview

Chinese (Simplified) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4 : 职业和行业4

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Simplified) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - 英语Chinese (Simplified) - 汉语 (简化)Explanation
bank teller 银行出纳员
yin [hang;hang;heng;xing] chu na [yuan;yun;yun]
銀行出納員
bell boy 响铃男孩
xiang ling nan hai
響鈴男孩
bibliographer 编辑书目者
bian ji shu mu zhe
編輯書目者
clown 小丑
xiao chou
小丑
cowboy 牛仔
niu [zai;zi;zi]
牛仔
decorator 装饰员
zhuang shi [yuan;yun;yun]
裝飾員
dressmaker 裁缝
cai [feng;feng]
裁縫
film director 电影导演
dian ying dao yan
電影導演
florist 卖花人
mai hua ren
賣花人
forest ranger 森林别动队员
sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]
森林別動隊員
fortuneteller 占卜者
[zhan;zhan] [bo;bu] zhe
占卜者
garbage collector, dustman 垃圾收集工,垃圾收集工
la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong
垃圾收集工,垃圾收集工
historian 史学家
shi xue [jia;jia;jie]
史學家
housewife 主妇
zhu fu
主婦
hunter 猎人
lie ren
獵人
lawyer, barrister,counselor 律师,律师,顾问
lu: shi ,lu: shi ,gu wen
律師,律師,顧問
librarian 图书管理员
tu shu guan li [yuan;yun;yun]
圖書管理員
masseur 男按摩师
nan an [ma;mo] shi
男按摩師
meteorologist 气象学家
qi xiang xue [jia;jia;jie]
氣象學家
miner 矿工
kuang gong
礦工
model 模型
[mo;mu] xing
模型
nanny, nursemaid 保姆,保母
bao mu ,bao mu
保姆,保母
nun 尼姑
∋ gu
尼姑
pathologist 病理学家
bing li xue [jia;jia;jie]
病理學家
peasant 农民
nong min
農民
philosopher 哲学家
zhe xue [jia;jia;jie]
哲學家
physicist 物理学家
wu li xue [jia;jia;jie]
物理學家
policewoman 女警
ν: jing
女警
psychologist 心理学家
xin li xue [jia;jia;jie]
心理學家
radiologist 放射学家
fang she xue [jia;jia;jie]
放射學家
reporter 记者
ji zhe
記者
social worker 社会工作者
she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe
社會工作者
sports instructor 炫耀辅导员
xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]
炫耀輔導員
state agent 状态代理
zhuang tai dai li
狀態代理
stewardess 空中小姐
[kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie
空中小姐
system analyst 系统分析员
[ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]
系統分析員
tax inspector 税审查员
shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]
稅審查員
technician 技术员
ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]
技術員
telepathist 传心术者
[chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe
傳心術者
telephone operator, telephonist 电话接线员,接线生
dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng
電話接線員,接線生
therapist 治疗师
zhi liao shi
治療師
tobacconist 烟草零售商
[yan;yin] cao ling shou shang
煙草零售商
tourist guide 旅游指南
lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]
旅遊指南
travel agent 旅行代理人
lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren
旅行代理人
truck driver 卡车司机
[ka;qia] [che;ju] si ji
卡車司機
undertaker 承办人
cheng ban ren
承辦人
veterinarian 兽医
shou yi
獸醫
waitress 女服务员
ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
女服務員
welder 焊工
han gong
銲工
window cleaner 风窗清洁器
feng chuang qing jie qi
風窗清潔器

Try the Quiz : Chinese (Simplified) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-