Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BODY 1 : shen [ti;ti]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

stomach

  she tou

  shou [zhi;zhi;zhi]

  tun bu ]

  wei

  Half-n-half Clue
 

2.

hair

  wei

  bo zi

  shou

  tou [fa;fa]

  Half-n-half Clue
 

3.

skin

  pi fu

  [da;dai] tui

  [jiao;jia;jue]

  shou zhang

  Half-n-half Clue
 

4.

tooth

  shou zhang

  bo zi

  xia ba

  ya

  Half-n-half Clue
 

5.

leg

  yan jing

  mian kong

  tui

  shou [zhi;zhi;zhi]

  Half-n-half Clue
 

6.

waist

  mian jia

  yao bu

  zui chun

  [jiao;jia;jue] gen

  Half-n-half Clue
 

7.

palm

  shou zhang

  mian kong

  zhi jia

  zui chun

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-