Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BUS STATION 1 : qi [che;ju] zhan

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

cloakroom

  ji wu [chu;chu]

  [xi;xian] shou [jian;jian]

  ri cheng biao

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  Half-n-half Clue
 

2.

cancellation

  qu xiao

  [she;zhe;zhe] kou

  si ji

  bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi

  Half-n-half Clue
 

3.

round-trip ticket

  si ji

  shou piao [yuan;yun;yun]

  hou zhen shi

  shuang cheng piao

  Half-n-half Clue
 

4.

get-off

  piao

  [de;de;dei] dao

  wei zi

  ji zao

  Half-n-half Clue
 

5.

luggage locker

  [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi

  gong [gong;gong] qi [che;ju] zhan

  Half-n-half Clue
 

6.

discount

  [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]

  ji zao

  gong [gong;gong] qi [che;ju] zhan

  [she;zhe;zhe] kou

  Half-n-half Clue
 

7.

sitting room

  [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang

  ke ting

  wen xun [chu;chu]

  [hang;hang;heng;xing] li

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-