Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BUSINESS 2 : shi wu

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

on business

  fen e

  mai

  shi wu

  zai shi wu

  Half-n-half Clue
 

2.

profit margin

  gong [an;chang]

  [jia;jie;jie] [ge;ge] biao

  li run [lu:;shuai]

  li xi shou yi

  Half-n-half Clue
 

3.

interest income

  mai

  li xi shou yi

  li run [lu:;shuai]

  suo [de;de;dei] shui

  Half-n-half Clue
 

4.

profit sharing

  chong dian

  yi li [fen;fen] pei

  [hui;kuai] yi

  [jia;jie;jie] [ge;ge] biao

  Half-n-half Clue
 

5.

tax

  gong zi deng ji

  ming [pian;pian]

  shui

  suo [de;de;dei] shui

  Half-n-half Clue
 

6.

meeting

  [hui;kuai] yi

  yi li [fen;fen] pei

  chan pin

  zhi fu

  Half-n-half Clue
 

7.

price list

  shui

  shang wu lu: [hang;hang;heng;xing]

  [jia;jie;jie] [ge;ge] biao

  shi wu

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-