Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CINEMA 1 : [hu;xi] yuan

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

scene

  [chang;chang] mian

  yan [yuan;yun;yun]

  [e;e;wu;wu] gun

  ≥ [qu;qu]

  Half-n-half Clue
 

2.

comedy

  [mao;mo] xian

  ξ ju

  [guan;guan] zhong

  [chang;chang] mian

  Half-n-half Clue
 

3.

mystery

  ν: yan [yuan;yun;yun]

  [hang;hang;heng;xing] dong

  ao [bi;lin;mi]

  yan [yuan;yun;yun]

  Half-n-half Clue
 

4.

story

  ν: yan [yuan;yun;yun]

  ao [bi;lin;mi]

  gu shi

  [chang;chang] mian

  Half-n-half Clue
 

5.

audience

  ying [pian;pian] ,dian ying

  yan [yuan;yun;yun]

  [guan;guan] zhong

  zhao [xiang;xiang] ji

  Half-n-half Clue
 

6.

stunt

  te ji

  [hang;hang;heng;xing] dong

  [e;e;wu;wu] gun

  gu shi

  Half-n-half Clue
 

7.

villian

  [chang;chang] mian

  gu shi

  [e;e;wu;wu] gun

  zhao [xiang;xiang] ji

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-