Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
GEOMETRY 1 : [ji;ji] [he;he]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

rectangle

  [bian;bian]

  [ou;qu] yu

  [chang;zhang] fang xing

  [juan;juan;quan] zi

  Half-n-half Clue
 

2.

angle

  rong [liang;liang]

  [juan;juan;quan] zi

  [jia;jiao;jue] [du;duo]

  [bian;bian]

  Half-n-half Clue
 

3.

line

  xian

  yuan zhou

  qiu xing

  san [jia;jiao;jue]

  Half-n-half Clue
 

4.

cone

  rong [liang;liang]

  zhui [ti;ti]

  yuan zhou

  zhou [chang;zhang]

  Half-n-half Clue
 

5.

cylinder

  rong [liang;liang]

  zhi jing

  yuan tong

  [qu;qu] xian

  Half-n-half Clue
 

6.

radius

  ban jing

  [qu;qu] xian

  [ou;qu] yu

  dian

  Half-n-half Clue
 

7.

perimeter

  zhou [chang;zhang]

  [ou;qu] yu

  rong [liang;liang]

  zhui [ti;ti]

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-