Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
GEOMETRY 2 : [ji;ji] [he;he]

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

edge

  [bian;bian] yuan

  si [bian;bian] xing

  luan xing

  ping [hang;hang;heng;xing] si [bian;bian] xing

  Half-n-half Clue
 

2.

heptagon

  qi [bian;bian] xing

  [leng;leng;ling] jing

  zhi xian

  si [bian;bian] xing

  Half-n-half Clue
 

3.

rhombus

  si [bian;bian] xing

  ling xing

  jin zi [da;ta]

  wu [bian;bian] xing

  Half-n-half Clue
 

4.

convex

  tu mian

  [bian;bian] yuan

  tuo yuan

  guang [mang;wang]

  Half-n-half Clue
 

5.

ellipse

  si fang xing

  duan dian

  duan

  tuo yuan

  Half-n-half Clue
 

6.

polygon

  duan

  duo [jia;jiao;jue] xing

  si fang xing

  duan dian

  Half-n-half Clue
 

7.

pentagon

  [bian;bian] yuan

  luan xing

  wu [bian;bian] xing

  qi [bian;bian] xing

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-