Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
LIVING ROOM 2 : ke ting

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

painting

  fu she qi

  chuang settee,[sha;sha] [fa;fa] chuang

  [chang;zhang] [sha;sha] [fa;fa]

  hui hua

  Half-n-half Clue
 

2.

radiator

  yao [yi;yi]

  fu she qi

  shi nei zhi wu

  lu yin ji

  Half-n-half Clue
 

3.

video

  chuang settee,[sha;sha] [fa;fa] chuang

  hui hua

  lu yin ji

  lu ying

  Half-n-half Clue
 

4.

couch

  lu ying

  [chang;zhang] [sha;sha] [fa;fa]

  hui hua

  deng zhao

  Half-n-half Clue
 

5.

indoor plant

  shi nei zhi wu

  hua ping

  [chang;zhang] [sha;sha] [fa;fa]

  jia re qi

  Half-n-half Clue
 

6.

bed-settee, sofa bed

  jia re qi

  hua ping

  shi nei zhi wu

  chuang settee,[sha;sha] [fa;fa] chuang

  Half-n-half Clue
 

7.

vase

  hua ping

  fu she qi

  bi hua

  jia re qi

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-