Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
LIVING ROOM 2 : ke ting

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

video

  jing zi

  lu yin ji

  lu ying

  bi hua

  Half-n-half Clue
 

2.

radiator

  fu she qi

  [chang;zhang] [sha;sha] [fa;fa]

  lu ying

  hui hua

  Half-n-half Clue
 

3.

vase

  lu yin ji

  [chang;zhang] [sha;sha] [fa;fa]

  hui hua

  hua ping

  Half-n-half Clue
 

4.

indoor plant

  shi nei zhi wu

  hua ping

  [chang;zhang] [sha;sha] [fa;fa]

  lu ying

  Half-n-half Clue
 

5.

mirror

  deng zhao

  shi nei zhi wu

  lu ying

  jing zi

  Half-n-half Clue
 

6.

rocking chair

  yao [yi;yi]

  chuang settee,[sha;sha] [fa;fa] chuang

  lu yin ji

  deng zhao

  Half-n-half Clue
 

7.

painting

  hui hua

  shi nei zhi wu

  yao [yi;yi]

  fu she qi

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-