Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
NATIONALITY - ADJECTIVES 3 : guo ji -xing rong ci

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

Dane

  [luo;luo;luo] ma ni ya [yu;yu]

  ≥ lun bi ya

  dan mai ren

  [yao;yue] dan ren

  Half-n-half Clue
 

2.

Zambian

  xiong ya li [yu;yu]

  ba ji si tan

  ai sai e bi ya

  zan bi ya

  Half-n-half Clue
 

3.

Libyans

  [ma;mo] luo ge

  li bi ya ren

  ≥ lun bi ya

  [fei;fei] lu: bin ren

  Half-n-half Clue
 

4.

Hungarian

  [meng;meng;meng] gu ren

  ai sai e bi ya

  ≥ lun bi ya

  xiong ya li [yu;yu]

  Half-n-half Clue
 

5.

Moroccan

  tu er [ji;qi]

  ai sai e bi ya

  gu ba ren

  [ma;mo] luo ge

  Half-n-half Clue
 

6.

Afghan

  xiong ya li [yu;yu]

  tai guo

  [a;a;e] fu [han;han]

  [ma;mo] luo ge

  Half-n-half Clue
 

7.

Algerian

  [a;a;e] er ji li ya

  jian [bu;pu] [yu;yu]

  zan bi ya

  bo li wei ya

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-