Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
NATIONALITY - ADJECTIVES 3 : guo ji -xing rong ci

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : NATIONALITY - ADJECTIVES 3

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
Afghan [a;a;e] fu [han;han]
阿富汗
阿富汗
Albanian [a;a;e] er ba ni ya [yu;yu]
阿尔巴尼亚语
阿爾巴尼亞語
Algerian [a;a;e] er ji li ya
阿尔及利亚
阿爾及利亞
Armenian ya mei ni ya [yu;yu]
亚美尼亚语
亞美尼亞語
Bolivian bo li wei ya
玻利维亚
玻利維亞
Cambodian jian [bu;pu] [yu;yu]
柬埔语
柬埔語
Chilean zhi li
智利
智利
Colombian ≥ lun bi ya
哥伦比亚
哥倫比亞
Cuban gu ba ren
古巴人
古巴人
Dane dan mai ren
丹麦人
丹麥人
Ethiopian ai sai e bi ya
埃赛俄比亚
埃賽俄比亞
Filipino [fei;fei] lu: bin ren
菲律宾人
菲律賓人
Finn fen lan ren
芬兰人
芬蘭人
Hungarian xiong ya li [yu;yu]
匈牙利语
匈牙利語
Jordanian [yao;yue] dan ren
约旦人
約旦人
Lebanese li ba nen
黎巴嫩
黎巴嫩
Libyans li bi ya ren
利比亚人
利比亞人
Mongolians [meng;meng;meng] gu ren
蒙古人
蒙古人
Moroccan [ma;mo] luo ge
摩洛哥
摩洛哥
Nigerian nai ji li ya ren
萘及利亚人
萘及利亞人
Pakistani ba ji si tan
巴基斯坦
巴基斯坦
Roman [luo;luo;luo] ma
罗马
羅馬
Romanian [luo;luo;luo] ma ni ya [yu;yu]
罗马尼亚语
羅馬尼亞語
South African [na;nan] fei
南非
南非
Thai tai guo
泰国
泰國
Turkish tu er [ji;qi]
土耳其
土耳其
Welsh wei er shi
威尔士
威爾士
Zambian zan bi ya
赞比亚
贊比亞

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : NATIONALITY - ADJECTIVES 3


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-