Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

artist

  shi ren

  yin [le;yue] [jia;jia;jie]

  lao shi

  yi [shu;zhu] [jia;jia;jie]

  Half-n-half Clue
 

2.

scientist

  yi sheng

  ke xue [jia;jia;jie]

  [hui;kuai] ji

  zhan shi

  Half-n-half Clue
 

3.

grocer

  cai [feng;feng]

  ji gong

  shi ren

  cai shi [chang;chang]

  Half-n-half Clue
 

4.

soldier

  yan [yuan;yun;yun]

  zhan shi

  ke xue [jia;jia;jie]

  yi [shu;zhu] [jia;jia;jie]

  Half-n-half Clue
 

5.

mechanic

  gong cheng shi

  she ying shi

  ji gong

  yi sheng

  Half-n-half Clue
 

6.

teacher

  cai [feng;feng]

  tu hu

  lao shi

  she ying shi

  Half-n-half Clue
 

7.

engineer

  zhan shi

  [bi;lin;mi] shu

  gong cheng shi

  tu hu

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-