Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Translate the following word(s) into English
Quiz : fan yi yi xia ci [cong;cong] ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

shui guan gong

  plumber

  photographer

  teacher

  pilot

  Half-n-half Clue
 

2.

cai [feng;feng]

  photographer

  actor

  tailor

  soldier

  Half-n-half Clue
 

3.

[hui;kuai] ji

  sailor

  grocer

  policeman

  accountant

  Half-n-half Clue
 

4.

fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]

  pilot

  doctor

  farmer

  baker

  Half-n-half Clue
 

5.

shui shou

  soldier

  sailor

  plumber

  scientist

  Half-n-half Clue
 

6.

zhan shi

  tailor

  baker

  soldier

  grocer

  Half-n-half Clue
 

7.

ke xue [jia;jia;jie]

  scientist

  farmer

  soldier

  secretary

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-