Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
SEASONS AND PERIODS : ji [jie;jie] [he;he;hu;huo;huo] [ji;qi] [jian;jian]

Quiz : Translate the following word(s) into English
Quiz : fan yi yi xia ci [cong;cong] ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

liang xing [ji;qi]

  fortnight

  annual

  summer

  spring

  Half-n-half Clue
 

2.

mei nian liang ci

  weekly

  daily

  biannual

  quarterly

  Half-n-half Clue
 

3.

dong tian

  fortnight

  monthly

  spring

  winter

  Half-n-half Clue
 

4.

ban nian

  weekly

  monthly

  half-yearly

  autumn, fall

  Half-n-half Clue
 

5.

chun tian

  winter

  quarter

  half-yearly

  spring

  Half-n-half Clue
 

6.

mei nian

  half-yearly

  fortnight

  annual

  daily

  Half-n-half Clue
 

7.

qiu tian ,qiu tian

  monsoon

  spring

  autumn, fall

  quarter

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-