Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
SEASONS AND PERIODS : ji [jie;jie] [he;he;hu;huo;huo] [ji;qi] [jian;jian]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SEASONS AND PERIODS

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
annual mei nian
每年
每年
autumn, fall qiu tian ,qiu tian
秋天,秋天
秋天,秋天
biannual mei nian liang ci
每年两次
每年兩次
daily mei ri
每日
每日
fortnight liang xing [ji;qi]
两星期
兩星期
half-yearly ban nian
半年
半年
monsoon ji feng
季风
季風
monthly yue [du;duo]
月度
月度
quarter [chu;chu] suo
处所
處所
quarterly ji [du;duo]
季度
季度
spring chun tian
春天
春天
summer xia tian
夏天
夏天
week xing [ji;qi]
星期
星期
weekly mei zhou
每周
每週
winter dong tian
冬天
冬天

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SEASONS AND PERIODS


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-