Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
SOCIETY - PEOPLE : she [hui;kuai] -ren men

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

boyfriend

  peng you

  ban lu:

  lin ju

  nan peng you

  Half-n-half Clue
 

2.

relative

  you ban

  [tong;tong] xue

  gong you

  [xiang;xiang] dui

  Half-n-half Clue
 

3.

fiancé

  fiancé

  you ban

  ν: peng you

  [xiang;xiang] dui

  Half-n-half Clue
 

4.

comrade

  [tong;tong] zhi

  lin ju

  [tong;tong] shi

  fiancé

  Half-n-half Clue
 

5.

friend

  you ban

  peng you

  ν: peng you

  shi you

  Half-n-half Clue
 

6.

fianceé

  fianceé

  shi you

  [tong;tong] zhi

  dui you

  Half-n-half Clue
 

7.

playmate

  you ban

  ban lu:

  shi you

  [xiang;xiang] dui

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-