Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CINEMA 3 : [hu;xi] yuan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. act
Answer: [hang;hang;heng;xing] dong
行动
行動

2. awards
Answer: jiang

3. box office success, box office hit
Answer: piao fang [xing;xing] wang ,piao fang ming [zhong;zhong]
票房兴旺,票房命中
票房興旺,票房命中


4. cabaret, floor show
Answer: yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu
余兴节目,夜总会席地节目演出
餘興節目,夜總會席地節目演出

5. chorus girls
Answer: ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]
歌舞团女演员
歌舞團女演員

6. conductor
Answer: [zhi;zhi;zhi] hui
指挥
指揮

7. dubbed
Answer: qu [chao;chuo] [hao;hao]
取绰号
取綽號

8. dubbing
Answer: yi zhi
译制
譯製

9. edit
Answer: bian ji
编辑
編輯

10. film director
Answer: dian ying dao yan
电影导演
電影導演

11. flop
Answer: pai ji sheng
拍击声
拍擊聲

12. footlights
Answer: [jia;jiao;jue] deng
脚灯
腳燈

13. lyricist
Answer: shu qing ge shou
抒情歌手
抒情歌手

14. orchestra
Answer: [le;yue] dui
乐队
樂隊

15. original version
Answer: yuan [zhu;zhuo]
原著
原著

16. playback
Answer: fang yin
放音
放音

17. premiere, release
Answer: shou fang ,[fa;fa] [hang;hang;heng;xing]
首放,发行
首放,發行

18. review
Answer: hui gu
回顾
回顧

19. screen
Answer: [bing;ping] mu
屏幕
屏幕

20. special effects
Answer: te ji xiao guo
特技效果
特技效果

21. spotlight
Answer: ju guang deng
聚光灯
聚光燈

22. stage
Answer: jie duan
阶段
階段

23. theatre, theater
Answer: ju yuan ,ju yuan
剧院,剧院
劇院,劇院

24. to film
Answer: dui ying [pian;pian]
对影片
對影片

25. usher
Answer: dai wei zhe
带位者
帶位者

26. variety show
Answer: za shua
杂耍
雜耍

27. variety theatre, variety theater
Answer: za shua ju [chang;chang] ,za shua ju [chang;chang]
杂耍剧场,杂耍剧场
雜耍劇場,雜耍劇場

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 3


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-