Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CINEMA 3 : [hu;xi] yuan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 3

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
act [hang;hang;heng;xing] dong
行动
行動
awards jiang
box office success, box office hit piao fang [xing;xing] wang ,piao fang ming [zhong;zhong]
票房兴旺,票房命中
票房興旺,票房命中
cabaret, floor show yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu
余兴节目,夜总会席地节目演出
餘興節目,夜總會席地節目演出
chorus girls ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]
歌舞团女演员
歌舞團女演員
conductor [zhi;zhi;zhi] hui
指挥
指揮
dubbed qu [chao;chuo] [hao;hao]
取绰号
取綽號
dubbing yi zhi
译制
譯製
edit bian ji
编辑
編輯
film director dian ying dao yan
电影导演
電影導演
flop pai ji sheng
拍击声
拍擊聲
footlights [jia;jiao;jue] deng
脚灯
腳燈
lyricist shu qing ge shou
抒情歌手
抒情歌手
orchestra [le;yue] dui
乐队
樂隊
original version yuan [zhu;zhuo]
原著
原著
playback fang yin
放音
放音
premiere, release shou fang ,[fa;fa] [hang;hang;heng;xing]
首放,发行
首放,發行
review hui gu
回顾
回顧
screen [bing;ping] mu
屏幕
屏幕
special effects te ji xiao guo
特技效果
特技效果
spotlight ju guang deng
聚光灯
聚光燈
stage jie duan
阶段
階段
theatre, theater ju yuan ,ju yuan
剧院,剧院
劇院,劇院
to film dui ying [pian;pian]
对影片
對影片
usher dai wei zhe
带位者
帶位者
variety show za shua
杂耍
雜耍
variety theatre, variety theater za shua ju [chang;chang] ,za shua ju [chang;chang]
杂耍剧场,杂耍剧场
雜耍劇場,雜耍劇場

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 3


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-