Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. archaeologist
Answer: kao gu xue [jia;jia;jie]
考古学家
考古學家

2. attorney
Answer: lu: shi
律师
律師

3. banker
Answer: yin [hang;hang;heng;xing] [jia;jia;jie]
银行家
銀行家


4. bartender
Answer: shi jiu zhe
侍酒者
侍酒者

5. basketball player
Answer: [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]
蓝球运动员
藍球運動員

6. biologist
Answer: sheng wu xue [jia;jia;jie]
生物学家
生物學家

7. broker
Answer: [jing;jing] [ji;ji]
经纪
經紀

8. bus driver
Answer: gong [gong;gong] qi [che;ju] si ji
公共汽车司机
公共汽車司機

9. businessman
Answer: shang ren
商人
商人

10. cashier
Answer: chu na [yuan;yun;yun]
出纳员
出納員

11. chef
Answer: chu shi
厨师
廚師

12. chemist, pharmacist
Answer: [hua;hua] xue [jia;jia;jie] ,yao ji shi
化学家,药剂师
化學家,藥劑師

13. clerk
Answer: [gan;gan] shi
干事
幹事

14. coach
Answer: [jiao;jiao] lian
教练
教練

15. consultant
Answer: gu wen
顾问
顧問

16. counsellor
Answer: gu wen
顾问
顧問

17. dentist
Answer: ya yi
牙医
牙醫

18. designer
Answer: she ji shi
设计师
設計師

19. economist
Answer: [jing;jing] [ji;ji] xue [jia;jia;jie]
经济学家
經濟學家

20. electrician
Answer: dian gong
电工
電工

21. employee
Answer: gu [yuan;yun;yun]
雇员
雇員

22. fireman
Answer: xiao fang [yuan;yun;yun]
消防员
消防員

23. football player, soccer player
Answer: zu qiu yun dong [yuan;yun;yun] ,zu qiu yun dong [yuan;yun;yun]
足球运动员,足球运动员
足球運動員,足球運動員

24. manager
Answer: [jing;jing] li
经理
經理

25. optician
Answer: yan jing shi
眼镜师
眼鏡師

26. physician
Answer: yi shi
医师
醫師

27. police
Answer: jing cha
警察
警察

28. president
Answer: zong tong
总统
總統

29. programmer
Answer: cheng xu [yuan;yun;yun]
程序员
程序員

30. psychiatrist
Answer: jing shen bing yi sheng
精神病医生
精神病醫生

31. receptionist
Answer: jie [dai;dai] [yuan;yun;yun]
接待员
接待員

32. researcher
Answer: [yan;yan] jiu [yuan;yun;yun]
研究员
研究員

33. saleswoman
Answer: ν: tui xiao [yuan;yun;yun]
女推销员
女推銷員

34. shopkeeper
Answer: dian zhu
店主
店主

35. steward
Answer: guan [jia;jia;jie]
管家
管家

36. taxi driver
Answer: chu zu qi [che;ju] si ji
出租汽车司机
出租汽車司機

37. typist
Answer: [da;da] zi [yuan;yun;yun]
打字员
打字員

38. worker
Answer: gong [zuo;zuo;zuo] zhe
工作者
工作者

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 3


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-